Bagi pemilik perniagaan Kecil dan Sederhana (SME), memberikan faedah kepada pekerja bukan sahaja satu tindakan baik, tetapi juga strategi yang bijak untuk menarik dan mengekalkan bakat yang berkualiti dalam organisasi. Dalam artikel ini, kami akan lihat konsep memberikan faedah kepada pekerja, jenis-jenis faedah yang boleh diberikan oleh majikan, dan bagaimana faedah ini dapat memberi kesan positif kepada kepuasan dan prestasi pekerja.

1. Memberikan faedah kepada pekerja sebagai satu strategi untuk menarik dan mengekalkan bakat

Memberikan faedah kepada pekerja adalah langkah penting dalam strategi pengurusan sumber manusia. Ia bukan sahaja membantu menarik bakat baru, tetapi juga memastikan pekerja sedia ada terus berjaya dan setia kepada organisasi. Faedah boleh termasuk insurans kesihatan, cuti tambahan, peluang latihan, serta banyak lagi.

2. Jenis-jenis faedah yang boleh diberikan oleh majikan:
  • Insurans kesihatan yang menyediakan perlindungan kesihatan kepada pekerja dan keluarga
  • Cuti tambahan untuk meningkatkan work-life balance
  • Peluang latihan dan pembangunan untuk memajukan kemahiran pekerja.
  • Skim pencen dan persaraan yang memberikan jaminan masa depan yang lebih stabil.
 
3. Menyesuaikan dan menambah faedah mengikut keperluan dan keinginan pekerja

Setiap organisasi dan setiap pasukan pekerja adalah unik. Oleh itu, adalah penting untuk menyesuaikan dan menambah faedah berdasarkan keperluan dan keinginan pekerja. Melibatkan pekerja dalam proses ini dapat membantu memastikan faedah yang diberikan adalah relevan dan berkesan.

Dengan memberikan faedah kepada pekerja, pemilik SME boleh mencapai kepuasan pekerja yang lebih tinggi dan prestasi yang lebih baik. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana RedRadar International boleh membantu dalam mengatur program faedah yang berkesan untuk pekerja anda, layari laman web kami di www.redradarinternational.com atau segera minta panggilan balik di wa.link/betterhr. Kami akan membantu anda mencapai prestasi yang lebih baik dalam pengurusan sumber manusia dan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pekerja anda.