News

The Blog

Rezeki Ambang Ramadan – Agihan 50 Beg Beras untuk Yang Memerlukan #RedRadarKongsiRezeki

Rezeki Ambang Ramadan – Agihan 50 Beg Beras untuk Yang Memerlukan...

Continue Reading

Meningkatkan Pemahaman terhadap Sistem Kerja: Pintu Menuju Kecekapan Perniagaan Kecil dan Sederhana (SME

Kejadian pekerja yang hilang di tempat kerja boleh menjadi kejadian yang...

Continue Reading

10 Tips Peningkatan Prestasi Pekerja

Dalam dunia perniagaan yang sentiasa berubah, kecemerlangan prestasi pekerja...

Continue Reading

Strategi Mengurangkan Kehilangan Produktiviti Akibat Cuti Sakit

Bagi pemilik perniagaan SME, kehilangan produktiviti akibat cuti sakit boleh...

Continue Reading

Cara Untuk Urustadbir Prestasi & Merancang Keberhasilan Tim

Dalam landskap perniagaan yang sentiasa berubah, pemilik perniagaan SME perlu...

Continue Reading

Pentingnya Program Pengenalan dan Latihan bagi Pekerja Baharu

Bagi pemilik perniagaan SME, kejayaan pasukan bermula dengan penyelesaian bijak...

Continue Reading

Pematuhan Undang-Undang: Isu Gaji dan Tunggakan Caruman EPF/SOCSO

Pematuhan undang-undang berkaitan gaji dan caruman pekerja adalah kunci kepada...

Continue Reading

Cara Mengatasi Cabaran Kewangan: Cash Flow dan Tunggakan Gaji

Dalam dunia perniagaan yang penuh cabaran, cabaran kewangan seperti masalah...

Continue Reading

Bagaimana Penyediaan SOP yang Baik Memberi Kesan Kepada Kewangan Syarikat

Dalam dunia perniagaan yang sentiasa berubah, penyediaan Standard Operating...

Continue Reading

Memahami Masalah Petty Cash

Dalam dunia perniagaan, pengurusan kewangan merupakan faktor utama dalam...

Continue Reading

Bila Kita Perlu Update Carta Organisasi Syarikat

Dalam dunia perniagaan yang sentiasa berubah, update carta organisasi syarikat...

Continue Reading

Inovasi dalam Rekrutmen: Menangani Kesusahan Mencari Pekerja Berkualiti

Dalam persekitaran perniagaan yang sentiasa berubah, mencari pekerja berkualiti...

Continue Reading

Page 1 of 7