News

The Blog

betterHR Unveils: Comprehensive HR Solutions for SMEs, Revolutionizing the Industry

betterHR Unveils: Comprehensive HR Solutions for SME, Revolutionizing the...

Continue Reading

Keseimbangan Kerja: Meningkatkan Produktiviti dan Keselamatan di Tempat Kerja

Tempat kerja yang produktif dan selamat adalah matlamat utama bagi pemilik...

Continue Reading

Pengurusan Kewangan: Strategi Mengatasi Cash Flow Negatif

Dalam dunia perniagaan yang serba pantas, cash flow yang negatif boleh menjadi...

Continue Reading

Teknologi Baru dalam Pengurusan Cuti dan Kehadiran

Pengurusan cuti dan kehadiran pekerja menjadi lebih kritikal disebabkan oleh...

Continue Reading

10 Cara Untuk Menangani Konflik dan Ketidakfahaman di Tempat Kerja

Konflik dan ketidakfahaman di tempat kerja boleh menjadi halangan besar yang...

Continue Reading

Cara untuk Membentuk Pembangunan Staf dan Meningkatkan Prestasi

Dalam dunia perniagaan yang sentiasa berubah, pemilik perniagaan SME perlu peka...

Continue Reading

Cara Untuk Urustadbir Prestasi & Merancang Keberhasilan Tim

Dalam landskap perniagaan yang sentiasa berubah, pemilik perniagaan SME perlu...

Continue Reading

Tips Untuk Mencari Pekerja Berkualiti dan Produktif

Dalam era perniagaan yang semakin mencabar, pemilik perniagaan SME perlu...

Continue Reading

Meningkatkan Produktiviti Melalui Transformasi HR

Dalam dunia perniagaan yang sedang berubah dengan cepat, pemilik perniagaan SME...

Continue Reading

Cara Menyokong Pekerja Baharu dalam Pengenalan kepada Tempat Kerja

Bagi pemilik perniagaan SME, menyokong pekerja baharu bukan hanya satu...

Continue Reading

Cara Menyusun Bidang Tugas Pekerja yang Memberi Impak Maksimum Kepada Syarikat

Dunia perniagaan semakin kompetitif, peranan pekerja dalam mencapai matlamat...

Continue Reading

Pengambilan Pekerja HR di Dalam Syarikat Secara Efektif

Dalam arena perniagaan yang penuh cabaran, pengurusan sumber manusia (HR)...

Continue Reading

Page 1 of 5