Kejadian pekerja yang hilang di tempat kerja boleh menjadi kejadian yang merugikan bisnes dan risiko mempengaruhi kecekapan operasi perniagaan. Bagi pemilik perniagaan SME, adalah penting untuk memahami strategi yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko pekerja hilang di perniagaan. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai keselamatan dan keberkesanan operasi yang lebih baik.

Risiko Pekerja Hilang
1. Cipta budaya kerja yang selamat dan berpengetahuan.

Langkah pertama dalam mengurangkan risiko pekerja hilang adalah dengan mencipta budaya kerja yang selamat dan berpengetahuan. Ini bermakna semua pekerja perlu memahami bahaya yang mungkin mereka hadapi di tempat kerja dan tahu bagaimana untuk mengelakkan risiko tersebut. Contohnya, pemilik perniagaan perlu menggalakkan pengetahuan keselamatan dan memastikan pekerja mematuhi prosedur keselamatan yang betul.

2. Adakan pemeriksaan keselamatan dan audit secara berkala.

Seterusnya melakukan pemeriksaan keselamatan dan audit adalah penting dalam mengenalpasti isu-isu keselamatan yang mungkin ada di tempat kerja. Hal ini perlu dilaksanakan kerana pemeriksaan keselamatan secara berkala dapat memastikan bahawa semua prosedur keselamatan berfungsi dengan baik. Ini termasuk memeriksa peralatan keselamatan, kelengkapan keselamatan, dan prosedur kecemasan.

3. Pantau prestasi keselamatan dan ambil tindakan pembetulan.

Pemantauan prestasi keselamatan adalah penting untuk mengenalpasti trend atau corak yang mungkin membawa kepada risiko pekerja hilang. Pemilik perniagaan perlu memantau kadar kecederaan atau insiden keselamatan dan mengambil tindakan pembetulan jika diperlukan. Ini boleh termasuk penambahbaikan dalam prosedur keselamatan atau latihan keselamatan tambahan.

4. Sumberkan dana untuk peningkatan keselamatan di tempat kerja.

Selain itu, pemilik perniagaan perlu sumberkan dana yang mencukupi untuk memastikan bahawa tempat kerja mempunyai peralatan dan infrastruktur keselamatan yang mencukupi. Hal ini kerana, ia dapat membantu dalam mengurangkan risiko dan menjaga keselamatan pekerja.

5. Beri pengiktirafan kepada pekerja yang aktif dalam keselamatan.

Menggalakkan pekerja untuk mengambil berat tentang keselamatan dapat memberikan impak yang positif. Pemilik perniagaan boleh memberi pengiktirafan kepada pekerja yang aktif dalam keselamatan, seperti melaporkan isu keselamatan atau mencadangkan penambahbaikan. Ini membantu meningkatkan kesedaran dan komitmen pekerja terhadap keselamatan di tempat kerja.


Strategi mengurangkan risiko pekerja hilang di perniagaan adalah penting untuk menjaga keselamatan dan keberkesanan operasi. Jika anda memerlukan pakar untuk mengatasi masalah seperti di atas, hubungi lah kami di wa.link/betterhr atau layari laman sesawang kami di www.redradarinternational.com