News

The Blog

betterHR Unveils: Comprehensive HR Solutions for SMEs, Revolutionizing the Industry

betterHR Unveils: Comprehensive HR Solutions for SME, Revolutionizing the Industry Kota Damansara, 25th January 2024 — In a transformative move, hiHR has evolved into betterHR, introducing a suite...

Continue Reading

Keseimbangan Kerja: Meningkatkan Produktiviti dan Keselamatan di Tempat Kerja

Tempat kerja yang produktif dan selamat adalah matlamat utama bagi pemilik perniagaan SME. Artikel ini akan membincangkan kepentingan mencapai keseimbangan antara produktiviti dan keselamatan di...

Continue Reading

Pengurusan Kewangan: Strategi Mengatasi Cash Flow Negatif

Dalam dunia perniagaan yang serba pantas, cash flow yang negatif boleh menjadi cabaran serius bagi syarikat, terutama syarikat kecil dan sederhana (SME). Artikel ini bertujuan memberikan pencerahan...

Continue Reading

Teknologi Baru dalam Pengurusan Cuti dan Kehadiran

Pengurusan cuti dan kehadiran pekerja menjadi lebih kritikal disebabkan oleh zaman yang semakin moden ini. Untuk memenuhi tuntutan ini, penggunaan teknologi baru telah membuka pintu kepada pelbagai...

Continue Reading

10 Cara Untuk Menangani Konflik dan Ketidakfahaman di Tempat Kerja

Konflik dan ketidakfahaman di tempat kerja boleh menjadi halangan besar yang mempengaruhi produktiviti dan keharmonian. Bagi pemilik perniagaan SME, penting untuk menangani isu-isu ini secara efektif...

Continue Reading

Cara untuk Membentuk Pembangunan Staf dan Meningkatkan Prestasi

Dalam dunia perniagaan yang sentiasa berubah, pemilik perniagaan SME perlu peka terhadap pentingnya pembangunan staf dalam meningkatkan prestasi dan kecekapan pekerja. Artikel ini akan mengulas...

Continue Reading

Cara Untuk Urustadbir Prestasi & Merancang Keberhasilan Tim

Dalam landskap perniagaan yang sentiasa berubah, pemilik perniagaan SME perlu memahami betapa pentingnya urustadbir prestasi dalam mencapai kejayaan tim. Artikel ini akan membahas dengan mendalam...

Continue Reading

Tips Untuk Mencari Pekerja Berkualiti dan Produktif

Dalam era perniagaan yang semakin mencabar, pemilik perniagaan SME perlu berhati-hati dalam mencari pekerja berkualiti dan produktif. Memiliki pasukan yang cemerlang adalah aset berharga yang dapat...

Continue Reading

Meningkatkan Produktiviti Melalui Transformasi HR

Dalam dunia perniagaan yang sedang berubah dengan cepat, pemilik perniagaan SME perlu mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan produktiviti organisasi mereka. Transformasi HR bukan sahaja...

Continue Reading

Cara Menyokong Pekerja Baharu dalam Pengenalan kepada Tempat Kerja

Bagi pemilik perniagaan SME, menyokong pekerja baharu bukan hanya satu tanggungjawab, tetapi juga satu peluang untuk membentuk pasukan yang berdaya saing. Artikel ini membahas cara-cara praktikal...

Continue Reading

Cara Menyusun Bidang Tugas Pekerja yang Memberi Impak Maksimum Kepada Syarikat

Dunia perniagaan semakin kompetitif, peranan pekerja dalam mencapai matlamat syarikat adalah penting. Bagi pemilik perniagaan SME, menyusun bidang tugas pekerja dengan bijak adalah kunci kepada...

Continue Reading

Pengambilan Pekerja HR di Dalam Syarikat Secara Efektif

Dalam arena perniagaan yang penuh cabaran, pengurusan sumber manusia (HR) memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan dan perkembangan syarikat, terutamanya bagi pemilik perniagaan SME....

Continue Reading

Page 1 of 5