Prestasi pekerja adalah unsur penting dalam mencapai kejayaan organisasi, terutamanya dalam perniagaan kecil dan sederhana (SME). Mengenalpasti dan mengatasi prestasi pekerja yang rendah adalah cabaran yang perlu dihadapi oleh pemilik perniagaan SME. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan teknik mengenalpasti dan mengatasi prestasi pekerja yang rendah dengan berkesan.

1. Mengenal Pasti Tanda-Tanda Prestasi Rendah

Langkah pertama dalam mengatasi prestasi pekerja yang rendah adalah dengan  mengenal pasti tanda-tanda prestasi yang rendah. Ini termasuk produktiviti yang rendah, ketidakhadiran yang kerap, kualiti kerja yang buruk, dan kegagalan mencapai matlamat kerja. Oleh itu, pemilik perniagaan perlu mengambil tindakan segera apabila melihat tanda-tanda ini.

2. Menggunakan Pendekatan Berstruktur untuk Mengatasi Masalah

Untuk mengatasi prestasi pekerja yang rendah, pendekatan yang berstruktur perlu dilaksanakan. Contohnya, dengan membuat penilaian prestasi yang teliti, berbincang dengan pekerja untuk memahami punca prestasi yang rendah, dan merancang tindakan yang sesuai. Penekanan perlu diberikan kepada pembinaan perancangan prestasi yang jelas

3. Memberi Pemahaman dan Sokongan

Pekerja yang menghadapi prestasi yang rendah mungkin memerlukan pemahaman dan sokongan. Pemilik perniagaan perlu berkomunikasi dengan pekerja secara terbuka dan empati. Ini membantu pekerja merasa didengar dan difahami. Selain itu, menyediakan sokongan seperti latihan atau pembangunan kemahiran boleh membantu pekerja meningkatkan prestasi mereka.

4. Memberi latihan dan Pembangunan

Seterusnya, latihan dan pembangunan adalah elemen penting dalam meningkatkan prestasi pekerja. Pekerja mungkin memerlukan latihan tambahan atau pembangunan kemahiran untuk meningkatkan prestasi mereka. Pemilik perniagaan perlu mengenalpasti keperluan latihan dan memberikan peluang kepada pekerja untuk memperbaiki kemahiran mereka.

5. Pemantauan dan Maklum Balas

Pemantauan prestasi pekerja adalah proses berterusan. Pemilik perniagaan perlu mengamalkan pemantauan yang berterusan dan memberikan maklum balas kepada pekerja. Ini membantu memastikan prestasi yang baik dan memberi pekerja arah yang jelas untuk penambahbaikan.


Mengenalpasti dan mengatasi prestasi pekerja yang rendah adalah cabaran yang boleh mempengaruhi kejayaan organisasi. Jika anda ingin mencapai perubahan yang lebih baik dalam prestasi pekerja, pertimbangkan untuk bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan sumber manusia seperti RedRadar International. Layari laman web kami di www.redradarinternational.com atau hubungi kami di talian wa.link/betterhr. Dengan teknik yang betul dan sokongan yang sesuai, anda boleh membantu pekerja mencapai prestasi yang lebih baik, yang pada gilirannya, memberi faedah kepada organisasi anda. Jangan lepaskan peluang ini untuk perubahan yang lebih baik dalam organisasi anda!