Bagi pemilik SME, masalah pekerja yang lupa untuk ‘clock in’ atau ‘clock out’ boleh menjadi satu cabaran yang memerlukan perubahan positif. Dalam artikel ini, kami akan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini, dampak negatif yang mungkin terjadi, serta strategi dan teknologi yang boleh membantu mengatasi isu ini untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

1. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pekerja lupa untuk ‘clock in’ atau ‘clock out’

Pekerja yang lupa untuk ‘clock in’ atau ‘clock out’ mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Antara faktor-faktor ini termasuk kelalaian, kurangnya kesedaran, ketidaktelitian, atau sistem yang kompleks. Bagi pemilik SME, pemahaman terhadap faktor-faktor ini adalah langkah pertama dalam mengatasi masalah ini.

2. Penggunaan sistem teknologi dan aplikasi yang boleh membantu mengingatkan pekerja untuk melakukan ‘clock in’ dan ‘clock out’

Penggunaan teknologi adalah satu pendekatan yang bijak untuk mengatasi masalah ini, antaranya dengan menggunakan sistem dan aplikasi yang boleh membantu pekerja untuk ‘clock in’ dan ‘clock out’ dengan mudah dan teratur. Teknologi seperti sistem pengurusan kehadiran berdasarkan telefon pintar atau penandaan biometrik yang mudah digunakan.

3. Latihan dan kesedaran untuk meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap proses pendaftaran kehadiran

Latihan dan kesedaran adalah kunci dalam memastikan pekerja memahami kepentingan ‘clock in’ dan ‘clock out’ secara tepat. Pemilik SME boleh menyediakan latihan yang berkaitan dengan proses ini, serta menggalakkan kesedaran tentang betapa pentingnya proses pendaftaran kehadiran.

4. Menggunakan strategi untuk mengurangkan insiden lupa ‘clock in’ dan ‘clock out’ di tempat kerja

Untuk mengurangkan insiden lupa ‘clock in’ dan ‘clock out’, pemilik SME boleh mempertimbangkan strategi seperti:

  • Membuat proses ‘clock in’ dan ‘clock out’ lebih mudah dan cepat.
  • Memasang pengingat atau aplikasi yang mengingatkan pekerja untuk melaksanakan tugas ini.
  • Memberi ganjaran kepada pekerja yang konsisten dalam ‘clock in’ dan ‘clock out’ dengan tepat.
 
5. Dampak negatif terhadap operasi syarikat dan cara-cara untuk mengukur impaknya

Ketika pekerja lupa untuk ‘clock in’ atau ‘clock out’, ini boleh memberi kesan negatif kepada operasi syarikat. Bagaimana? Ini boleh mengakibatkan rekod kehadiran yang tidak tepat, mengganggu proses penggajian, dan menyukarkan pengurusan keseluruhan. Untuk mengukur impak, pemilik SME boleh mengkaji data kehadiran dan prestasi pekerja.

Dalam mengatasi masalah pekerja yang lupa untuk ‘clock in’ atau ‘clock out’, adalah penting untuk mengambil tindakan yang berdaya maju. Dengan bantuan teknologi yang sesuai dan kesedaran yang tinggi, pemilik SME boleh mencapai prestasi yang lebih baik dalam pengurusan kehadiran.

Jika anda memerlukan bantuan dalam mengatasi masalah ini di syarikat anda, RedRadar International sedia membantu. Layari laman web kami di www.redradarinternational.com atau segera minta panggilan balik di wa.link/betterhr. Kami bersedia untuk bekerjasama dengan anda dalam mencapai pengurusan sumber manusia yang lebih baik.