Bagi pemilik perniagaan Kecil dan Sederhana (SME), kejadian pekerja hilang tiba-tiba adalah satu isu yang memerlukan perhatian serius. Kejadian ini boleh berlaku tanpa notis, dan tindakan yang betul perlu diambil untuk mengelakkannya dan juga menghadapinya dengan cekap. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan pemahaman tentang kejadian pekerja hilang tiba-tiba, faktor-faktor yang mungkin menyebabkannya, serta cara mengelakkan dan mengurusnya dengan lebih berkesan.

Pemahaman tentang sebab pekerja hilang tiba-tiba dan faktor-faktor yang mungkin menyebabkannya

Kejadian pekerja hilang tiba-tiba merujuk kepada situasi di mana pekerja tiba-tiba tidak hadir di tempat kerja tanpa notis atau sebab yang jelas. Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kejadian ini termasuk masalah kesihatan, tekanan kerja, isu peribadi, dan faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi kehadiran pekerja.

Statistik tentang kejadian ini dalam industri tertentu dan impaknya terhadap operasi syarikat.Kejadian pekerja hilang tiba-tiba boleh berlaku dalam pelbagai industri. Statistik menunjukkan bahawa ia boleh memberi kesan negatif kepada operasi syarikat, termasuk penurunan produktiviti, peningkatan beban kerja kepada pekerja lain, dan peningkatan kos penggantian pekerja

Sistem keselamatan dan kesihatan yang boleh diimplementasikan untuk mengelakkan kejadian ini. Untuk mengelakkan kejadian pekerja hilang tiba-tiba, adalah penting untuk mempunyai sistem keselamatan dan kesihatan yang baik. Ini termasuk:

  • Menyediakan perkhidmatan sokongan kesihatan mental kepada pekerja.
  • Mempromosikan persekitaran kerja yang selesa dan membantu.
  • Menyediakan saluran komunikasi yang terbuka bagi pekerja untuk melaporkan masalah atau tekanan yang mereka alami.

Mempunyai protokol atau prosedur untuk mengelakkan isu berlaku dengan:

  • Menyediakan perkhidmatan sokongan kesihatan mental kepada pekerja.
  • Mempromosikan persekitaran kerja yang selesa dan membantu.
  • Menyediakan saluran komunikasi yang terbuka bagi pekerja untuk melaporkan masalah atau tekanan yang mereka alami.

Latihan dan persediaan yang perlu diambil untuk mengatasi kejadian pekerja hilang

Latihan dan persediaan adalah penting untuk menghadapi kejadian pekerja hilang tiba-tiba. Pekerja perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda awal kejadian ini dan bagaimana untuk bertindak secara empati apabila berhadapan dengan situasi tersebut.

Dari perbincangan artikel, pemilik SME boleh mengatasi kejadian pekerja hilang tiba-tiba, dengan memastikan bahawa organisasi mereka bersedia untuk menangani kejadian tersebut dengan cekap dan memberi sokongan kepada pekerja yang memerlukan. Jika anda memerlukan bantuan dalam merangka sistem keselamatan dan kesihatan atau merancang latihan yang sesuai, RedRadar International bersedia membantu.

Layari laman web kami di www.redradarinternational.com atau segera minta panggilan balik di wa.link/betterhr. Kami akan membantu anda mencapai pengurusan sumber manusia yang lebih baik dan organisasi yang lebih sihat.