Untuk pemilik perniagaan SME, menyambut pekerja baru ke dalam organisasi adalah langkah penting untuk memastikan pertumbuhan dan kejayaan perniagaan. Bagaimanapun, untuk memastikan pekerja baru memulakan pengalaman mereka dengan baik, adalah penting untuk memberi sokongan yang mencukupi, terutamanya dalam bulan pertama di tempat kerja. Dalam artikel ini, kami akan berkongsi cara-cara untuk menyokong pekerja baharu di bulan pertama mereka di tempat kerja.

1. Sedialah untuk memberi orientasi dan bimbingan awal

Pertama sekali, adalah penting untuk menyediakan orientasi yang menyeluruh kepada pekerja baru. Ini termasuk memperkenalkan mereka kepada organisasi, prosedur kerja, dan peraturan-peraturan tempat kerja. Berikan mereka panduan awal tentang peranan dan tanggungjawab mereka agar mereka dapat memulakan tugas dengan yakin

2. Pastikan pekerja baru memahami budaya perniagaan.

Setiap organisasi mempunyai budaya perniagaan yang unik. Pastikan pekerja baharu memahami budaya perniagaan anda, nilai-nilai, dan etika kerja yang diterima. Hal ini dapat membantu mereka untuk bersepadu dengan lebih baik dalam organisasi.

3. Galakkan interaksi sosial dan penyertaan dalam aktiviti

Selain itu, melaksanakan interaksi sosial adalah penting untuk membangunkan hubungan yang kukuh di tempat kerja. Galakkan pekerja baru untuk berinteraksi dengan rakan sekerja dan sertai aktiviti sosial. Ini membantu mereka merasa diterima dan selesa dalam persekitaran tempat kerja.

4. Adakan semakan prestasi berkala dan berikan maklum balas.

Semakan prestasi berkala adalah cara yang baik untuk memantau kemajuan pekerja baru. Contohnya, dengan memberikan maklum balas tentang prestasi mereka, dan bantu mereka untuk mengenal pasti kawasan di mana mereka boleh memperbaiki. Ini membantu mereka untuk terus berkembang dan meningkatkan kemahiran mereka.

5. Bina program penyusuan untuk peningkatan kerjaya pekerja.

Pekerja baru mungkin mempunyai aspirasi untuk meningkatkan kerjaya mereka dalam organisasi. Bina program penyusuan yang membantu mereka merancang perjalanan kerjaya mereka dan memberi mereka peluang untuk pembangunan diri.


Menyokong pekerja baru di bulan pertama di tempat kerja adalah amat penting untuk memastikan mereka memulakan pengalaman mereka dengan baik di alam kerja yang baru. Dengan adanya sokongan yang betul, anda boleh membantu pekerja baru memulakan perjalanan mereka dengan baik dan mencapai kejayaan dalam organisasi anda. Jika anda ingn memperbaiki sistem menyokong pekerja baru di syarikat anda, hubungi RedRadar International untuk menyelesaikan masalah anda, Layari laman sesawang kami di www.redradarinternational.com atau hubungi kami di wa.link/betterhr .