Bagi pemilik perniagaan SME, menyokong pekerja baharu bukan hanya satu tanggungjawab, tetapi juga satu peluang untuk membentuk pasukan yang berdaya saing. Artikel ini membahas cara-cara praktikal untuk menyokong pekerja baharu dalam pengenalan kepada tempat kerja, memberi tumpuan kepada keperluan pemilik perniagaan SME

Risiko Pekerja Hilang

Kepentingan Menyokong Pekerja Baharu

Menyokong pekerja baharu adalah langkah yang kritikal untuk memastikan pemilihan terbaik dan penyertaan yang berkesan. Ini bukan hanya mengurangkan tekanan mereka tetapi juga membentuk kesan positif terhadap motivasi dan kepuasan mereka, yang seterusnya memberi manfaat kepada produktiviti dan keberkesanan organisasi.

Menyusun Program Pengenalan yang Terstruktur

Selain itu, program pengenalan yang terstruktur membantu pekerja baharu memahami dengan lebih baik budaya dan proses perniagaan. Ini boleh merangkumi pengenalan kepada pasukan, prosedur operasi, dan nilai-nilai syarikat. Oleh itu, pemilik perniagaan SME perlu menyesuaikan program ini dengan keunikan perniagaan mereka.

Menyediakan Program Mentor atau Pembimbing

Pemilihan seorang mentor atau pembimbing dapat membantu pekerja baharu mengatasi cabaran tempat kerja dengan lebih efektif. Hubungan mentor-mentee memberi peluang kepada pekerja baharu untuk memperoleh pandangan dalam industri, mempercepat pembelajaran, dan merasai sokongan dalam suasana yang baru.

Mengadakan Sesi Soal Jawab

Sesi soal jawab adalah platform yang baik untuk memudahkan komunikasi antara pekerja baharu dan pasukan sedia ada. Pemilik perniagaan perlu memberi ruang kepada pekerja baharu untuk bertanya mengenai perniagaan, peranan mereka, dan sebarang isu yang mungkin timbul. Ini membina kefahaman dan memperbaiki integrasi.

Menyediakan Program Pemantapan Kemahiran

Seterusnya, pemantapan kemahiran adalah kunci kejayaan jangka panjang pekerja baharu. Contonya, dengan menyediakan program pembelajaran berterusan dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan perubahan dalam perniagaan dan industri. Ini memastikan pekerja baharu sentiasa relevan dan efektif dalam peranan mereka.

Untuk mendapatkan bantuan dalam menyokong pekerja baharu dan merangka program pengenalan yang efektif, bekerjasamalah dengan pembekal perkhidmatan sumber manusia yang terbaik. Kunjungi laman web kami di www.redradarinternational.com atau dapatkan panggilan balik segera di wa.link/betterhr.