Kejadian pekerja yang selalu hilang di tempat kerja boleh membawa kepada risiko dan gangguan dalam operasi perniagaan. Jika anda seorang pemilik SME, ia sangatlah penting untuk memahami cara menguruskan kejadian ini dengan berkesan. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan dan menguruskan kejadian pekerja yang selalu hilang di tempat kerja.

Hilang
1. Pantau dan rekod kejadian pekerja yang selalu hilang.

Langkah pertama untuk menguruskan kejadian pekerja yang selalu hilang adalah dengan memantau dan menyimpan rekod kejadian seperti ini. Anda perlu mengenal pasti corak dan faktor yang menyebabkan pekerja sering hilang. Contohnya, mengenal pasti tempat-tempat yang sering menjadi tapak kejadian dan waktu-waktu yang kerap berlaku.

2. Beri latihan keselamatan dan kesihatan yang mencukupi

Seterusnya, dengan memberi latihan keselamatan dan kesihatan untuk memastikan pekerja tahu bagaimana untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Anda perlu memastikan pekerja memahami prosedur keselamatan yang betul, seperti mengendalikan alat-alat atau bahan-bahan berbahaya. Hal ini akan membantu mengurangkan risiko kecederaan di tempat kerja.

3. Galakkan penyertaan pekerja dalam program keselamatan.

Pekerja yang aktif dalam program keselamatan lebih cenderung untuk mengambil berat tentang keselamatan di tempat kerja. Contohnya, palakkan penyertaan pekerja dalam pemeriksaan keselamatan, perbincangan, atau penambahbaikan prosedur keselamatan. Dengan ini, mereka boleh memberi maklum balas yang berguna dan membantu mengidentifikasi isu-isu yang perlu diperbaiki

4. Buat perubahan dalam persekitaran kerja untuk meminimakan kejadian.

Persekitaran kerja yang terjaga dan selamat adalah penting untuk mengurangkan kejadian pekerja yang hilang. Anda perlu memastikan bahawa tempat kerja mempunyai peralatan dan infrastruktur yang selamat. Hal ini termasuk pemasangan papan isyarat, pengelompokan alat-alat keselamatan, dan mengurangkan bahaya potensi

5. Komunikasi terbuka dengan pekerja untuk keselamatan bersama.

Akhir sekali, komunikasi yang terbuka dan berterusan dengan pekerja adalah faktor yang penting untuk mengatasi masalah tersebut. Pekerja perlu tahu bahawa mereka boleh melaporkan kejadian atau masalah keselamatan tanpa rasa takut. Ini membantu dalam mengenalpasti isu keselamatan dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya.

Keselamatan pekerja adalah keutamaan, dan dengan langkah-langkah yang betul, anda boleh mengurangkan kejadian pekerja yang selalu hilang di tempat kerja. Jangan lepaskan peluang ini untuk perubahan yang lebih baik dalam organisasi anda bersama RedRadar International. Untuk ketahui dengan lebih lanjut, anda boleh layari laman sesawang kami di www.redradarinternational.com atau hubungi kami di wa.link/betterhr .