Bagi pemilik perniagaan SME, tahap kehadiran pekerja yang tidak konsisten boleh menjadi cabaran besar dalam mencapai produktiviti dan kejayaan perniagaan. Namun, ada cara untuk memperbaiki keadaan. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan beberapa strategi penting yang akan membantu anda meningkatkan tahap kehadiran pekerja yang tidak konsisten

Tahap Kehadiran
Bagi pemilik perniagaan SME, tahap kehadiran pekerja yang tidak konsisten boleh menjadi cabaran besar dalam mencapai produktiviti dan kejayaan perniagaan. Namun, ada cara untuk memperbaiki keadaan. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan beberapa strategi penting yang akan membantu anda meningkatkan tahap kehadiran pekerja yang tidak konsisten

 

1. Pengenalpastian Punca Ketidak Konsistenan Kehadiran Pekerja

Langkah pertama dalam memperbaiki tahap kehadiran pekerja adalah mengenalpasti punca ketidak konsistenan kehadiran. Adakah masalah ini disebabkan oleh kelewatan, ketidakhadiran yang tidak dibenarkan, atau masalah peribadi? Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang punca masalah, anda boleh merancang tindakan yang sesuai

2. Pelaksanaan Dasar Kehadiran yang Jelas dan Adil

Selain itu, dengan adanya dasar kehadiran yang jelas dan adil amat penting dalam menguruskan pekerja yang tidak konsisten dalam kehadiran. Pastikan pekerja memahami dasar-dasar ini dan kesan yang akan dikenakan jika mereka tidak mematuhi. Perkara ini termasuk peraturan ketidakhadiran, prosedur untuk melaporkan ketidakhadiran, dan tindakan yang akan diambil jika terdapat pelanggaran.

3. Pembangunan Kemahiran Kepimpinan yang Berkesan

Kemahiran kepimpinan yang berkesan adalah penting dalam menggalakkan kehadiran yang baik di kalangan pekerja. Pemimpin perlu memberi contoh yang baik dengan kehadiran yang konsisten dan memberi sokongan kepada pekerja yang menghadapi masalah. Pembangunan kemahiran kepimpinan melalui latihan dan pendidikan dapat membantu pemimpin dalam mempengaruhi kehadiran pekerja

4. Sokongan dan Pemantauan yang Berterusan

Pekerja yang menghadapi masalah kehadiran memerlukan sokongan yang berterusan. Mereka perlu merasa mereka boleh berbicara terbuka tentang masalah mereka tanpa takut tindakan disiplin yang tiba-tiba. Pemantauan yang berterusan juga penting dalam mengenalpasti perubahan dalam kehadiran pekerja. Sistem pengurusan kehadiran yang efisien boleh membantu dalam pemantauan ini.

5. Perlaksanaan Program Peningkatan Kesedaran dan Pendidikan Kehadiran

Peningkatan kesedaran tentang kehadiran yang baik adalah langkah penting dalam memperbaiki tahap kehadiran pekerja. Anda boleh mengadakan program pendidikan dan kesedaran kehadiran untuk pekerja. Secara tidak langsung, boleh melibatkan pendedahan kepada kesan negatif ketidakhadiran dan kepentingan kehadiran yang konsisten. Dengan pendidikan yang baik, pekerja mungkin lebih peka terhadap masalah kehadiran.

Layari laman web kami di www.redradarinternational.com atau segera minta panggilan balik di wa.link/betterhr. Kami akan membantu anda mencapai pengurusan sumber manusia yang lebih baik dan organisasi yang lebih cemerlang.