Pengurusan petty cash atau wang kecil adalah aspek yang mungkin terabaikan tetapi mempunyai impak besar terhadap kewangan dan keberlanjutan operasi syarikat, terutamanya untuk pemilik perniagaan SME. Dalam artikel ini, kita akan membongkar 10 perkara penting yang perlu anda ketahui tentang petty cash, memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan dorongan untuk perubahan yang lebih baik dalam pengurusan kewangan syarikat anda

  1. Pengertian Petty Cash

Petty cash merujuk kepada jumlah wang tunai kecil yang disediakan oleh syarikat untuk menangani perbelanjaan harian yang kecil dan mendesak. Ini termasuk pembelian barang kecil, bayaran kepada pembekal, atau kos keperluan segera yang tidak praktikal untuk dilakukan melalui akaun bank.

  1. Pentingnya Petty Cash dalam Perniagaan

Walaupun jumlahnya kecil, pengurusan petty cash adalah penting dalam memastikan kelancaran operasi harian. Oleh itu, ia membantu mengelakkan kelewatan dalam bayaran, membolehkan fleksibiliti dalam urusan kewangan, dan mengurangkan masalah proses bagi transaksi-transaksi kecil.

  1. Peruntukan dan Pemantauan

Selanjutnya, aturkan peruntukan petty cash mengikut keperluan syarikat dan pantau dengan teliti perbelanjaan. Ini melibatkan rekod yang rapi dan penyelenggaraan jumlah wang yang mencukupi untuk menangani perbelanjaan harian.

  1. Tanggungjawab Penjaga Petty Cash

Penjaga petty cash perlu ditetapkan dengan teliti. Tanggungjawab mereka termasuk menyelenggara rekod transaksi, mengeluarkan wang dengan bijak, dan memastikan perbelanjaan direkodkan dengan tepat.

  1. Penggunaan Resit

Penggunaan resit adalah penting dalam pengurusan petty cash. Setiap perbelanjaan perlu disertakan dengan resit yang sah sebagai bukti pembelian. Ini membantu memastikan akaun kewangan syarikat adalah telus dan mudah diaudit.

  1. Penyelenggaraan yang Teliti

Selain itu, penyelenggaraan yang teliti terhadap petty cash memastikan keseluruhan proses adalah telus dan berkesan. Ini termasuk pemeriksaan berkala, penyelarasan jumlah wang tunai, dan penyusunan semula peruntukan jika diperlukan.

  1. Sumber Rujukan untuk Perbelanjaan yang Dibenarkan

Tetapkan sumber rujukan yang jelas untuk perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan petty cash. Ini membantu memastikan wang tunai digunakan untuk tujuan yang betul dan sesuai dengan dasar syarikat.

 
  1. Pelaporan Berkala

Di samping itu, lakukan pelaporan berkala tentang penggunaan petty cash. Ini membantu pemilik perniagaan memahami corak perbelanjaan, menilai keberkesanan pengurusan, dan membuat penyesuaian jika perlu.

  1. Keselamatan dan Kewajaran

Pastikan langkah-langkah keselamatan diambil untuk melindungi petty cash. Ini termasuk tempat penyimpanan yang selamat dan menghadkan akses kepada individu tertentu sahaja. Kewajaran dalam penggunaan petty cash juga adalah prinsip utama.

  1. Audit dan Penambahbaikan

Akhir sekali, lakukan audit berkala ke atas petty cash untuk memastikan segala transaksi adalah sah dan telus. Gunakan maklum balas daripada audit untuk melakukan penambahbaikan dalam proses pengurusan petty cash.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam dan pelaksanaan langkah-langkah yang bijak, anda bukan sahaja meningkatkan kecekapan kewangan syarikat tetapi juga membuka peluang untuk perubahan positif. Jika anda memerlukan bantuan dalam menguruskan aspek-aspek kewangan perniagaan, pertimbangkan untuk berkolaborasi dengan penyedia perkhidmatan HR seperti RedRadar International. Kunjungi laman web kami di www.redradarinternational.com atau segera minta panggilan balik di wa.link/betterhr.